อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-6580Subject(s): คำพิพากษาศาล | ภาษีเงินได้ -- ไทย | คดีและการสู้คดี -- ไทย | การวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น In: เอกสารภาษีอากร 30, 350 (พ.ย. 2553) 118-124
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15072/2551.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305