กรณีภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่?

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2551 [2008]ISSN: 0125-5991Subject(s): ภาษีเงินได้ | สามีและภรรยา -- ภาษีอากร -- ไทย | คดีและการสู้คดี -- ไทย | คำพิพากษาศาลOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: สรรพากรสาส์น 55, 11 (พ.ย. 2551) 61-64
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6220/2549.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305