ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทีเอของไทย.

By: สมพจน์ กรรณนุช.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 0858-9291.Other title: Economic and Environmental Benefits and Costs of Thailand's FTA.Subject(s): การค้าเสรี -- ไทย | การค้าระหว่างประเทศ | ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ In: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16, 2 (ธ.ค. 2552) 65-95 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305