การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์กับปัญหาการใช้สิทธิในการผ่านโดยสุจริต (right of innocent passage) และหลักการป้องกันล่วงหน้า (precautionary principle)

By: กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 1906-2664.Subject(s): เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ -- การขนส่ง | พาณิชยนาวี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี 5, 5 (พ.ย. 2553) 71-88
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305