ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553-2554.

Contributor(s): สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1686607-xSubject(s): ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2553-2554 In: วารสารการเงินการคลัง 22, 66 (ธ.ค.-มี.ค. 2554) 9-19 :กราฟ, ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305