บทวิเคราะห์ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาระดับชาติที่รอการแก้ไข.

By: พิสิธิ์ พัวพันธ์Contributor(s): วรพล คหัฏฐาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1686607-xSubject(s): ความยากจน -- ไทย | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ In: วารสารการเงินการคลัง 22, 66 (ธ.ค.-มี.ค. 2554) 43-48 :กราฟ, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305