การสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนเกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี.

By: จิรพรรณ นฤภัทรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]Subject(s): สินค้าเกษตร -- ไทย | เกษตรกรรมกับรัฐ -- ไทย | เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง | การค้าเสรีOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน (มธ) 2, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) 42-81 : ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305