การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ จากการจ้างทำของ.

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-5991Subject(s): ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- ไทย | การจ้าง -- ภาษีอากร -- ไทย | คำพิพากษาศาล -- ไทย | คดีและการสู้คดี -- ไทย In: สรรพากรสาส์น 57, 12 (ธ.ค. 2553) 81-86
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2091/2553 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด โจทก์ บริษัทอดิสา (1993) จำกัด จำเลย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305