รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว.

By: ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา.
Contributor(s): กัมปนาท บุญรอด.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]Notes: มีแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร และแนวคำพิพากษาของศาลประกอบบทความ.ISSN: 0125-5991.Subject(s): ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การบัญชีภาษีอากร -- ไทย | กำไร | เงินโบนัส | เงินบำเหน็จกรรมการ In: สรรพากรสาส์น 57, 12 (ธ.ค. 2553) 111-126
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library

มีแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร และแนวคำพิพากษาของศาลประกอบบทความ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305