หนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึงกำหนดชำระเมื่อใด?

By: ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมContributor(s): ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0125-6580Subject(s): คดีและการสู้คดี -- ไทย | คำพิพากษาศาล -- ไทย | ภาษีเงินได้ -- ไทย In: เอกสารภาษีอากร 30, 352 (ม.ค. 2554) 123-127
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4144/2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305