การค้าชายแดนสองฝั่งโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

By: สุมาลี สุขดานนท์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-3638Subject(s): การค้าระหว่างประเทศ -- แง่เศรษฐกิจ In: เอเชียปริทัศน์ 31, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) 63-89 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305