ตามรอยเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง : วิธีคิดสู่แนวทางการปฏิบัติในวิถีการดำรงชีวิต.

By: ภูริชญ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์, 2527-Contributor(s): สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]Subject(s): เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- แพร่ | การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- แพร่ | การสนทนากลุ่ม -- ไทย -- แพร่ In: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 18, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) 26-43
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305