วิจารณ์หนังสือ Pretext for mass murder : the September 30th movement and Suharto’s coup d’etat in Indonesia.

By: อรอนงค์ ทิพย์วิมลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1513-9131Subject(s): Roosa, John. Pretext for mass murder : the September 30th movement and Suharto’s coup d’etat in Indonesia | หนังสือ -- บทวิจารณ์ | อินโดนีเซีย -- ประวัติศาสตร์ | เกสตาปู In: วารสารศิลปศาสตร์ 9, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) 229-241
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305