อาหารไทใหญ่ในร้านอาหาร "พม่า" : ทวิชาติพันธุ์และชนชาตินิยมในบริบทเมืองเชียงใหม่.

By: บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0125-135XSubject(s): ชาติพันธุ์นิยม -- อาหาร -- พม่า | พม่า -- อาหาร In: รัฐศาสตร์สาร 31, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2553) 133-171 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305