เครื่องชี้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ด้วยข้อมูลภาษีสรรพสามิต.

Contributor(s): สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1686607-xSubject(s): อุตสาหกรรมรถยนต์ -- ภาษีอากร -- ไทย In: วารสารการเงินการคลัง 23, 67 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 63-68 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305