ความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

By: สุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0857-0442Subject(s): อินโดนีเซีย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ | มาเลเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ In: รัฎฐาภิรักษ์ 52, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) 54-57
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305