ความร่วมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

By: สุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]ISSN: 0857-0442.Subject(s): อินโดนีเซีย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ | มาเลเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ | ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศOnline resources: View online article In: รัฎฐาภิรักษ์ 52, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) 54-57
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305