ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นที่ผลิตในประเทศในการต้านทานการเิกิดรอบผุเทียม.

By: ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์Contributor(s): สุภาภรณ์ จงวิศาล | ชัยวัฒน์ มณีนุษย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 0215-2534Other title: The effectiveness of domestic topical fluoride gel against artificail caries formationSubject(s): ฟลูออไรด์ | ฟันผุ -- การป้องกันและควบคุม In: วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2553) 221-228 :ภาพประกอบ, ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305