การศึกษาปัจจัยของเมืองที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน.

By: ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.
Contributor(s): ยงธนิศร์ พิมลเสถียร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สิรินทร นรินทร์ศิลป์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2553 [2010]; 2553 [2010]ISSN: 1905-2022.Other title: The study of urban factors influencing on road safety through public participation process.Subject(s): ความปลอดภัยในท้องถนน -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง In: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 7, 1 (2553) 59-71 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305