การสำรวจวรรณกรรมเรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ค.ศ. 2002-2007.

By: ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0125-135XSubject(s): วรรณกรรม -- การสำรวจ -- เอเชีย-แปซิฟิก In: รัฐศาสตร์สาร 30 ปี เล่ม 3 (2552) 200-241.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305