การใช้สมุดบันทึกสุขภาพประเมินการเจริญเติบโตเด็กของผู้ปกครองในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลเมืองชลบุรี.

By: อาจารีย์ สรเสริมสมบัติContributor(s): โสภิต เจนจิราวัฒนาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0125-6882Other title: Parental utilization of health-recorded book to assess children, s Growth at muang Chonburi hospitalSubject(s): เด็ก -- การเจริญเติบโต -- ชลบุรี In: วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 36, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2554) 27-36 :ตาราง
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทคัดย่อ ; ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305