ญี่ปุ่นจะเป็นแม่แบบการพัฒนาของไทยได้หรือไม่

By: ขุนทอง อินทร์ไทยMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2527 [1984]Subject(s): ญี่ปุ่น -- นโยบายเศรษฐกิจ | ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม In: ไทย-ญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (มี.ค.27) 66-70
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Thammasat Library, Rangsit Campus
Holdings: Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Holdings:

จากเอกสารสัมมนาวิชาการเรื่อง "ประเด็นควรวิจัยในไทย-ญี่ปุ่นปัจจุบัน" 30-31 มีนาคม 2527 จัดโดย โครงการไทย-ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชีย ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยสังคมและมูลนิธิญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305