ความรู้ ทักษะ และทัศนคติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการสารสนเทศเพื่อวางแผน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

By: อาวุธ รื่นภาคพจน์Contributor(s): เศกสรรค์ ยงวณิชย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0859-015xOther title: Knowledge skill and attitude in information management for planing of local administratve organization : a case study in Amphoe Muang Khon Kaen provinceSubject(s): สารสนเทศของราชการ | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ | เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การวางแผน -- ไทย -- ขอนแก่น In: อินฟอร์เมชั่น 18, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) 17-27
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305