ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส.

By: นิรัชรา สาแล๊ะContributor(s): กิตติกร นิลมานัต | วิภาวี คงอินทร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1513-1262Other title: The experience of Thai muslim women with HIV/AIDS receiving antiretroviral drugSubject(s): สตรีมุสลิม -- ไทย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา In: วารสารสภาการพยาบาล 26, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 82-93
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305