กรณีปราสาทเขาพระวิหารกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี.

By: จารุณี ฐานรตาภรณ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1905-3754Subject(s): ปราสาทเขาพระวิหาร | ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา | กัมพูชา -- เขตแดน -- ไทย In: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 5, 1 (ต.ค.-พ.ย. 2553) 3-36 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305