คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2554 [2011]ISSN: 0857-9776.Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทย | เมทแอมฟีตะมีน | การป้องกัน (กฎหมาย) | การพยายามกระทำผิดทางอาญา | ความผิดฐานลักทรัพย์
Contents:
ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ตาม ปอ. มาตรา 3
ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตาม ปอ. มาตรา 69
ร่วมกระทำความผิดเป็นตัวการ ตาม ปอ. มาตรา 83
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 23, 1 (มิ.ย. 2554) 183-184
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

คำพิพากษาฎีกาที่ 4762/2552 ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ตาม ปอ. มาตรา 3

คำพิพากษาฎีกาที่ 191/2549 ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตาม ปอ. มาตรา 69

คำพิพากษาฎีกาที่ 481/2549 ร่วมกระทำความผิดเป็นตัวการ ตาม ปอ. มาตรา 83

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305