วัด วัง ถนน คลอง สะพาน ในเกาะรัตนโกสินทร์ : ภูมิสถานที่ล้อมรอบศาลฎีกา.

By: จารุณี ฐานรตาภรณ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553-2554 [2010-2011]ISSN: 1905-3754Subject(s): ศาลฎีกา -- ไทย | กรุงเทพฯ -- ประวัติศาสตร์ In: ศาลยุติธรรมปริทัศน์ 4, 2 (ธ.ค. 2553 - ม.ค. 2554) 3-33; 5, 3 (ก.พ. - มี.ค. 2554) 3-20 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305