ปัญหาเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่ซับซ้อนปราสาทพระวิหารกับการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ.

By: รุ่งระวี โสขุมาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1905-3754Subject(s): ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา | กัมพูชา -- เขตแดน -- ไทย In: ศาลยุติธรรมปริทัศน์ 5, 3 (ก.พ. - มี.ค. 2554) 49-68 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305