การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการเลือกตั้งของไทยกับนานาชาติ.

By: ศิริรัตน์ แอดสกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISBN: 0125-3638Subject(s): การเลือกตั้ง -- ไทย In: เอเชียปริทัศน์ 32, 1 (ม.ค.- มิ.ย. 2554) 115-136 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305