ความพึงพอใจของผู้รับการปรึกษาต่อการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ ในดรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.

By: สมพร คุ้มแคว้นMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2552 [2009]ISSN: 1513-2498Other title: Client's satisfaction on pretest and posttest HIV/AIDS connseling in hospitals of medical service department, Bangkok metropolitan AdministrationSubject(s): กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม | การส่งต่อและการปรึกษา In: วชิรสารการพยาบาล 11, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) 60-71 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305