ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย.

By: วิรุณสิริ ใจมาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2553 [2010]ISSN: 1906-2397Other title: Achievement level in developing sufficiency economy of the agriculturists in Chiang Rai provinceSubject(s): เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- เชียงราย | เกษตรกร -- ไทย -- เชียงราย -- ภาวะเศรษฐกิจ In: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2553) 82-99 :ตาราง, ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305