ปัญหาการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย : ศึกษาจากกรณีการเลือกตั้งซ่อม 5 เขตเลือกตั้ง วันทีื่่ 12 ธันวาคม 2553.

By: เสนีย์ คำสุขMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISBN: 0125-0957Subject(s): ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง, 2553- | ประชาธิปไตย -- แง่การเมือง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | การเลือกตั้ง -- การทุจริต -- ไทย In: รัฐสภาสาร 59, 7 (ก.ค. 2554) 9-66 :ภาพประกอบ
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305