สัมภาษณ์พิเศษ : ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง "การรู้รัก สามัคคี" ข้อคิดดีๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรมของชาติ.

By: ปราโมทย์ โชติมงคลContributor(s): สรัลธร มัณฑยานนท์ [ผู้สัมภาษณ์.]Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1685-3865Subject(s): ความสามัคคี | จริยธรรมทางสังคม In: วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 4, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2554) 85-87 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305