การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.

By: วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาคContributor(s): สุคนธา คงศีล | สุขุม เจียมตน | สมชาติ โตรักษาMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English, Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0858-4923Other title: Cost-benefit analysis of antiretroviral therapy in Chiang Rai Regional HospitalSubject(s): สารต้านไวรัส | การติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การรักษาด้วยยา In: วารสารวิชาการสาธารณสุข 20, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2554) 758-765 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305