มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมทุนวัฒนธรรมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีภาพยนตร์.

By: กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850Other title: Tax incentive for Thai cultural capital : case study of film for promoting Thai culturalSubject(s): อุตสาหกรรมภาพยนตร์ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 3 (ก.ย. 2554) 7-14
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305