ปัญหาการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550: ศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

By: ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850Other title: Under constitution of Thailand B.E. 2550 : a case study of the election commissionSubject(s): การเลือกตั้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 3 (ก.ย. 2554) 67-74
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305