มาตรการทางภาษีสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ.

By: ศิรินันท์ วัฒนศิริธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850Other title: Tax measures for the disabled and caregivers of the disabledSubject(s): คนพิการ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ผู้ให้การดูแล | มาตรการทางภาษีอากร In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 3 (ก.ย. 2554) 177-184
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305