สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ.

By: พิมลพัชร์ อริยฌานกุลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1686-3720Subject(s): การเกณฑ์ทหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การเลือกตั้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
Contents:
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27-29/2554 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ 1540/2554 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554
In: จุลนิติ 8, 6 (พ.ย.-ธ.ค. 2554) 123-136
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

น.123 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27-29/2554 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

น.128 คำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่ 1540/2554 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305