แบรนด์อาสาพันธกิจแห่งอารยะแบรนด์.

By: อรวรรณ บัณฑิตกุลContributor(s): ฉลองศักดิ์ สุขใจธรรมMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISBN: 1513-4733Subject(s): ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ -- แง่สังคม -- ไทย | ความเสียหายจากอุทกภัย -- ไทย -- 2554
Contents:
SCG โมเดลนอกตำรา/ กานต์ ตระกูลฮุน.
สิงห์อาสา The hero in flood/ ปิติ ภิรมย์ภักดี.
CP ภารกิจตอบแทนคุณแผ่นดิน/ อภัยชนม์ วัชรสินธุ์.
ทรู กับภารกิจเพื่อลูกค้าและสังคม/ ศุภชัย เจียรวนนท์.
Uniliver take u home น้ำลดแล้ว กลับบ้านกันเถอะ/ สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์.
AIS บางสิ่ง ที่ต้องเปลี่ยนไป/ วิเชียร เมฆตระการ.
Coke เดินหน้าเพิ่มพลังบวก/ ชนิสา แก้วเรือน.
Yamaha Spirit จิตวิญญาณ แห่งแบรนด์อาสา.
CPF ช่วยพนักงานจากภัยน้ำท่วมพร้อมเดินหน้า "โรงครัวพระราชทาน"/ อดิเีรก ศรีประทักษ์.
CPN พื้นที่ของแบรนด์ ใจดี/ ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา.
S.B. Furniture ผ่านทั้ง ไฟ ลุยทั้ง น้ำ ธัญญรักข์ ชวาลดิฐ.
กระทิงแดง ไม่ทิ้งกัน/ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา.
น้ำใจ พลังช้าง จากไทยเบฟ/ ฐาปน สิริวัฒนภักดี.
Honda ยิ่งเจอ ยิ่งแกร่ง/ พิทักษ์ พฤทธิสาริกร.
ปตท. ร้อยใจไทย ไว้กับแบรนด์/ สรัญ รังคสิริ.
SME ล้ม แล้ว ลุก เร็ว/ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์.
บางจากสถานี จ่าย ความสุข ไม่รู้จบ/ อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล.
dtac ขอคนไทย Feel Good/ จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์.
Toyata ต้องดูแลซึ่งกันและกัน/ วุฒิกร สุทริยะฉันทนานนท์.
พลัง น้าใจ SCB/ องค์อร อาภากร ณ อยุธยา.
In: Marketeer 12, 142 (ธ.ค. 2554) 58-122 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Sangvian Indaravijaya Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

น. 60-64 SCG โมเดลนอกตำรา/ กานต์ ตระกูลฮุน.

น. 66-67 สิงห์อาสา The hero in flood/ ปิติ ภิรมย์ภักดี.

น. 70-72 CP ภารกิจตอบแทนคุณแผ่นดิน/ อภัยชนม์ วัชรสินธุ์.

น. 74-76 ทรู กับภารกิจเพื่อลูกค้าและสังคม/ ศุภชัย เจียรวนนท์.

น. 78-79 Uniliver take u home น้ำลดแล้ว กลับบ้านกันเถอะ/ สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์.

น. 80-82 AIS บางสิ่ง ที่ต้องเปลี่ยนไป/ วิเชียร เมฆตระการ.

น. 84-86 Coke เดินหน้าเพิ่มพลังบวก/ ชนิสา แก้วเรือน.

น. 90-91 Yamaha Spirit จิตวิญญาณ แห่งแบรนด์อาสา.

น. 92-93 CPF ช่วยพนักงานจากภัยน้ำท่วมพร้อมเดินหน้า "โรงครัวพระราชทาน"/ อดิเีรก ศรีประทักษ์.

น. 94-95 CPN พื้นที่ของแบรนด์ ใจดี/ ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา.

น. 96-97 S.B. Furniture ผ่านทั้ง ไฟ ลุยทั้ง น้ำ ธัญญรักข์ ชวาลดิฐ.

น. 98-100 กระทิงแดง ไม่ทิ้งกัน/ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา.

น. 102-104 น้ำใจ พลังช้าง จากไทยเบฟ/ ฐาปน สิริวัฒนภักดี.

น. 105-107 Honda ยิ่งเจอ ยิ่งแกร่ง/ พิทักษ์ พฤทธิสาริกร.

น. 108-110 ปตท. ร้อยใจไทย ไว้กับแบรนด์/ สรัญ รังคสิริ.

น. 112-113 SME ล้ม แล้ว ลุก เร็ว/ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์.

น. 114-115 บางจากสถานี จ่าย ความสุข ไม่รู้จบ/ อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล.

น. 116-117 dtac ขอคนไทย Feel Good/ จอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์.

น. 118-119 Toyata ต้องดูแลซึ่งกันและกัน/ วุฒิกร สุทริยะฉันทนานนท์.

น. 120-122 พลัง น้าใจ SCB/ องค์อร อาภากร ณ อยุธยา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305