ข้อสัญญายกเว้นและจำกัดความรับผิดในสัญญารับขนคนโดยสารทางอากาศภายในประเทศ.

By: กฤษณา กฤตยาพงศ์พันธุ์.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850.Other title: Exemption clause and limitation clause in domestic carriage of passengers by air.Subject(s): การขนส่งทางอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การบินพาณิชย์ -- การขนส่งผู้โดยสาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 1 (ก.ย. 2554) 9-16
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305