การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง : ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554.

By: อรรถสิทธิ์ พานแก้วMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1685-9855Subject(s): ไทย รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง | การเลือกตั้ง -- ไทย -- 2554 In: วารสารสถาบันพระปกเกล้า 9, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 29-47 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Professor Direck Jayanama Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305