คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ.

By: ปรานี สุขศรีContributor(s): นิรัญ อินดรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1513-7996Subject(s): คดีและการสู้คดี -- ไทย | คำพิพากษาศาล -- ไทย
Contents:
คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 171/2554, อ. 263/2554, อ.299/2554, คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 406/2554)
คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 6/2554, อ. 151/2554)
คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 208/2554, อ. 243/2554)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 37/2554, อ. 232/2554, อ. 250/2554, อ. 298/2554)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 224/2554, อ. 292/2554, อ.313/2554, อ. 100/2554)
คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 242/2554)
คดีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 265/2554)
In: วารสารวิชาการศาลปกครอง 11, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 68-124
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Sanya Dharmasakti Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

น. 68 คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 171/2554, อ. 263/2554, อ.299/2554, คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 406/2554)

น. 82 คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 6/2554, อ. 151/2554)

น. 89 คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 208/2554, อ. 243/2554)

น. 95 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 37/2554, อ. 232/2554, อ. 250/2554, อ. 298/2554)

น. 108 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 224/2554, อ. 292/2554, อ.313/2554, อ. 100/2554)

น. 119 คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 242/2554)

น. 122 คดีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 265/2554)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305