การเช่าช่วงและโอนสิทธิการเช่า.

By: อาชวิศว์ สหิบุญMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 1906-2850Other title: Sublease and assignmentSubject(s): การเช่าช่วง -- ไทย | การโอนสิทธิ -- ไทย In: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 5, 2 (ก.ย. 2554) 289-296
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305