เอ็มโอยู 2543 หนังสือสัญญาที่จัดทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันจะทำให้ไทยต้องเสียดินแดน.

By: สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2552-2553 [2009-2010]Notes: คอลัมน์ “ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ”ISSN: 1686-0667.Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา | ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชาOnline resources: View online article In: วารสารไทยคดีศึกษา 7, 1 (ต.ค. 2552-มี.ค. 2553) 206-252
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Professor Direck Jayanama Library
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library
Holdings: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE

คอลัมน์ “ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ”

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305