ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา.

By: ศรัญญา เพ็ชรคุ้มContributor(s): ณัทธร พิทยรัตน์เสถียรMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-6483Other title: Effects of mental health promotion program on Mathayom 5 students of Triam Udom Suksa schoolSubject(s): โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย -- ไทย | พฤติกรรมสุขภาพ -- ไทย -- กรุงเทพฯ In: จุฬาลงกรณ์เวชสาร 56, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 115-127 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305