การวางผังเมืองเพื่อบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย.

By: ระหัตร โรจนประดิษฐ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0125-0469Other title: Urban relief planing and Thailand disasterSubject(s): การบรรเทาสาธารณภัย -- ไทย | ผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ | อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- นโยบายของรัฐ -- ไทย In: ข่าวช่าง 39, 423 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 37-40 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305