การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีและทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเด็กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ปี 2554.

By: วาสนา ยกสกูลContributor(s): ขนิษฐา เกิดศรี | ญ ดา สาโส๊ะ | อัญญาภรณ์ เหมกูลMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: Thai, English Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0857-8575Other title: The study of HIV-risk behaviors and their attitudes toward AIDS-case study from the 9th Songkhla juvennile training centerSubject(s): วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ -- ไทย | กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม -- การป้องกันและควบคุม -- ไทย In: วารสารโรคเอดส์ 23, 3 (มิ.ย.- ก.ย. 2554) 157-165 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library
Holdings: Pridi Banomyong Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305