ทัศนคติด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา.

By: อำพา แก้วกำกงMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2552-2553 [2009-2010]ISSN: 0857-6033Other title: Sociocultural attitudes of Cambodian people in Thailand toward Thai-Cambodian relationsSubject(s): ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม | กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย In: วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 14, 2(ก.ย. 2552-ก.พ. 2553) 7-31
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305