คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1.

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชนMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2554 [2011]ISSN: 0857-9776Subject(s): ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ไทย | การป้องกัน (กฎหมาย) | ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย | เจตนา (กฎหมาย) -- ไทย
Contents:
โดยทุจริต ตาม ปอ. มาตรา 1(1)
ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตาม ปอ. มาตรา 69
พยายามกระทำความผิด ตาม ปอ. มาตรา 80
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 23, 2 (ธ.ค. 2554) 153-155
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8388/2551 โดยทุจริต ตาม ปอ. มาตรา 1(1)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7940/2551 ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ ตาม ปอ. มาตรา 69

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8406/2551 พยายามกระทำความผิด ตาม ปอ. มาตรา 80

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305