คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1.

By: วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2554 [2011]ISSN: 0857-9776.Subject(s): ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | การเช่าช่วง | การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Contents:
สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข ตาม ป.พ.พ. มาตรา 559
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538
ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขายส่ง
In: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช 23, 2 (ธ.ค. 2554) 161-162
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5309/2551 สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข ตาม ป.พ.พ. มาตรา 559

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6275/2551 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2551 ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขายส่ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305