แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

By: ศศิวิมล บริบุญวงศ์Material type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISSN: 0859-4406Subject(s): ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2555-2559 In: วารสารกรมประชาสัมพันธ์ 17, 182 (ม.ค. 2555) 32-34 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library
Holdings: Faculty of Journalism and Mass Communication Library

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305